* Giờ thao tác hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


Phòng Thứ 2 Thứ đọng 3 Thứ đọng 4 Thứ 5 Thứ 6 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Dịch Vụ Thương Mại 01 Dịch Vụ Thương Mại 02 Dịch vụ 03 Thương Mại Dịch Vụ 04 Thương Mại Dịch Vụ 05 Thương Mại & Dịch Vụ 06 Dịch vụ 07 Dịch vụ 08 Dịch Vụ Thương Mại 09 Thđộ ẩm mỹ da Thđộ ẩm mỹ da Thẩm mỹ da 009 015 Bệnh da nặng nề - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ nhỏ 010 014 017 018 018 Dịch vụ 10 Dịch Vụ Thương Mại 11 P..111 - VIPhường - Nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 P..219-Phụ khoa Phường.220-DV-Phụ khoa ĐỐT ĐIỆN 217 DỊCH VỤ LS3 VIP_4 P.113 - DV - Nam khoa 115 116 117 118 P..112 - Nam khoa Phường.221-VIP-Prúc khoa
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Tkhô cứng Hùng Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Thị Kyên ổn Cúc (DD)
Bs.Trầm Minh Trí Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trầm Minh Trí Bs.Trầm Minc Trí Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trầm Minc Trí Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Trầm Minh Trí Bs.Đỗ Thị Thanh khô Tâm
Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc LS2 Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Nguyễn Thị Kyên ổn Cúc (DD) Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trần Duy Cường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Nguyễn Thị Minch Anh Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Phạm Thị Tkhô cứng Giang
Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Klặng Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Hoàng Mai Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Võ Thanh khô Phương Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh hao Thùy
Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Minc Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Nguyễn Thị Tkhô cứng Thơ Bs.Nguyễn Thị Minch Anh Bs.Huỳnh Thị Tkhô cứng Thùy Bs.Nguyễn Minch Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minch Đoàn Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Thanh Thảo Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Trần Duy Cường Bs.BS LS1 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Minc Dũng
Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy
Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.BS Phường.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn uống Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
Bs.Huỳnh Thị Tkhô nóng Thùy Bs.BS Phường.KHTH Bs.Huỳnh Thị Tkhô giòn Thùy Bs.Huỳnh Thị Thanh khô Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.TMD Bs.BS LS1 Bs.BS Phường.CĐT Bs.Lê Minc Dũng Bs.Phan Minh Đoàn Bs.BS LS1 Bs.BS LS2 Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.TMD Bs.Phạm Thị Kyên Ngọc
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Phạm Thị Kyên ổn Ngọc Bs.Lê Minh Dũng Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minch Anh Thi Bs.Dương Lê Trung Bs.Hà Hà Cđộ ẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Tkhô giòn Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Dương Lê Trung
Bs.Lê Thảo Hiền Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Quận Hoàng Mai - Hà Nội Loan Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Bùi Quốc Hiếu
Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Võ Thanh khô Phương Bs.Võ Tkhô nóng Phương Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minch Anh
Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú
Bs.Vũ Thị Phương thơm Thảo Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trương Lê Đạo Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung
Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.BS BM PNT Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Thị Tkhô hanh Thơ Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Dương Lê Trung
Bs.Nguyễn Thị Tkhô cứng Thơ Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Trần Kyên Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Trần Kim Phượng Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Tuấn Khanh
Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em
Bs.BS Phường.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minch Đoàn
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Huy Lân
Bs.Lê Tuấn Khanh Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Thế Minch Lợi Bs.Bùi Minc Tân Bs.Dương Lê Trung Bs.BS BM PNT Bs.Bùi Thế Minc Lợi
Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến